VIIFARM liên kết với trường đại học Úc để xây dựng các chương trình nghiên cứu dinh dưỡng vật nuôi. Các trường đại học Úc có các ngành về chăn nuôi nổi bật và có điều kiện hạ tầng phát triển giúp sinh viên và nghiên cứu sinh phát triển và bảo vệ các công trình nghiên cứu về dinh dưỡng vật nuôi của mình. 

VIIFARM liên kết với trường đại học Úc New England (University of New England- UNE)

Đại học New England (UNE) là một trường đại học công lập toàn diện, cung cấp hơn 200 chương trình đào tạo cử nhân, cao học và nghiên cứu. Cơ sở hạ tầng tại UNE sẽ giúp sinh viên tận hưởng một môi trường giáo dục quốc tế mang đẳng cấp toàn cầu,. UNE là trường đại học đầu tiên của Úc với truyền thống lâu đời, bắt đầu từ những năm 1920. Nhiều cựu sinh viên của UNE đã từng nắm giữ những vị trí cấp cao trong chính phủ cũng như các lĩnh vực giáo dục, kinh doanh và nghiên cứu ở Úc.

VIIFARM liên kết với trường đại học Úc

Trường đại học New England- UNE

UNE được cấu thành bởi ba trường khác nhau, đó là Trường Nhân văn, Nghệ thuật, Khoa học Xã hội và Sư phạm, Trường Y tế và Sức khỏe và Trường Khoa học, Nông nghiệp, Kinh doanh và Luật. Trong đó, ngành chăn nuôi gia súc là một trong những ngành học nổi bật ở trường. Sinh viên theo học sẽ được cập nhật những kiến thức mới cũng như công nghệ hiện đại mới nhất về chăn nuôi. 

Trên cơ sở là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thức ăn dinh dưỡng cho vật nuôi và thủy sản, VIIFARM đầu tư tổ chức và xây dựng các chương trình liên kết nghiên cứu cũng như quỹ học bổng để liên tục phát triển các chương trình nghiên cứu về thức ăn dinh dưỡng cho vật nuôi. 

VIIFARM liên kết với trường đại học quốc tế Tây Úc TAFE (International Western Australia)

Trường đại học quốc tế Tây Úc TAFE do Chính quyền Bang Tây Úc sở hữu và điều hành. TIWA tạo điều kiện để sinh viên quốc tế ghi danh vào đa dạng các chuyên ngành đào tạo của trường. Bên cạnh các ngành học nổi tiếng như: kế toán, công nghệ, giáo dục mầm non, sức khỏe và làm đẹp, khách sạn, du lịch, điều dưỡng, hàng hải, trường còn có ngành chăm sóc động vật và nuôi trồng thủy sản. Các chương trình hỗ trợ và tư vấn sinh viên theo học trong trường được xem là lợi thế nổi bật TAFE. 

Cũng giống như việc xây dựng và phân bổ đầu tư cho các chương trình nghiên cứu, quy mô ở các trường Đại học quốc tế lớn, TAFE cũng được VIIFARM lựa chọn để đầu tư các chương trình liên kết phát triển các quỹ nghiên cứu đầu tư phát triển thức ăn dinh dưỡng cho vật nuôi và thủy hải sản. 

Tuy đây không phải là lần đầu VIIFARM liên kết với trường đại học Úc, cũng không phải là trường đại học Úc là nơi duy nhất VIIFARM có các chương trình liên kết nghiên cứu. Định hướng của VIIFARM là vừa hỗ trợ các nghiên cứu sinh, sinh viên của ngành chăn nuôi có đủ kinh phí hoàn thành các công trình nghiên cứu của mình và hai là cơ sở để VIIFARM có kết quả nghiên cứu sớm và nhanh nhất về các dòng sản phẩm dinh dưỡng cho vật nuôi. 

VIIFARM, THƯƠNG HIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI TOÀN CẦU