VII FARM Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHOA

Điện thoại/Zalo: 0987.461.110 | 0987.481.110

Facebook: VII FARM Global | VII FARM Việt Nam

Địa chỉ VP: The Manor Central Park, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.